Medincus z godłem Teraz Polska

20 września br. Łukasz Bruski, Prezes CSiM Medincus, odebrał kolejne certyfikaty Teraz Polska dla Centrum Słuchu i Mowy. Medincus posiada 2 wyróżnienia:

  • Certyfikat „Teraz Polska” za usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych,
  • Godło „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Wydarzeniu towarzyszyła debata Fundacji Teraz Polska nt. innowacyjności, w której udział wziął prof. Piotr H. Skarżyński. Podkreślał, że Centrum Słuchu i Mowy jest innowacyjne w podejściu do pacjentów i wchodzeniu na nowe rynku. Sprawdza potrzeby i kreuje produkty odpowiadające popytowi na rynki. Tak było m.in. z narzędziem SPPS-S wykorzystywanym do terapii dzieci, które mają trudności w koncentracji, problemy z rozwojem mowy czy zaburzeniami głosu. Terapia okazała się skuteczną metodą walki z zaburzeniami coraz częściej doskwierającymi małym pacjentom i spełniła oczekiwania rodziców. Narzędzie funkcjonuje też na rynkach zagranicznych, terapię można prowadzić w języku rosyjskim.

Innowacyjność w branży medycznej to nie tylko nowe terapie i leki. Medincus wciąż poszukuje nowych dróg biznesowych, innowacyjnie podchodzi do pacjentów oferując im nie tylko usługi medyczne, ale także pomoc w zorganizowaniu przyjazdu zza granicy, ponadstandardową opiekę i konkurencyjne względem ośrodków zachodnich ceny. Polskie usługi medyczne wybierane są coraz częściej nie tylko przez pacjentów ze wschodu, ale również przez pacjentów przyjeżdżających z Europy zachodniej, doceniają oni połączenie atrakcyjnych cen z gwarancją zachowania najwyższych standardów jakości.

Prof. Skarżyński wspomniał też o barierach hamujących polską innowacyjność – to przede wszystkim problemy w dostępie do specjalistów, brak zachęt podatkowych i skomplikowanie systemu dofinansowania badań i rozwoju.

W debacie którą prowadził Radek Brzózka, dziennikarz i prezenter TVP udział wzięli również dr Patryk Dziurski (SGH), Bogusława Skowroński (MIT Enterprise Forum Poland), prof. Anna Wójcicka (Warsaw Genomics).