Platforma Badań Zmysłów

O-pbz1

PBZ czyli Platforma Badań Zmysłów jest przenośnym urządzeniem, do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), młodzieży i dorosłych. Urządzenie zbudowane jest w oparciu o zaawansowany, centralny system informatyczny oraz przenośny komputer wyposażony w dodatkowe akcesoria umożliwiające przeprowadzenie badania. W wersji podstawowej Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.

W skład urządzenia wchodzi przenośny komputer wraz z zasilaczem, słuchawki audiometryczne oraz przycisk pacjenta. Na komputerze zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie. Prosty i łatwy w obsłudze interface urządzenia pozwala na sprawne przeprowadzanie badań. Prosty i czytelny wynik każdego badania ułatwia jego odczyt – także pacjentowi.

W najnowszej wersji urządzenia zaimplementowanych zostało wiele nowości, które pozwalają nie tylko na badania, ale także na rehabilitację dzieci. Platforma umożliwia zbieranie danych z ankiet do badań epidemiologicznych, oraz przesyłanie wyników do systemu centralnego za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane, a te które nie spełniają określonych warunków mogą zostać przesłane do lekarzy specjalistów celem dalszej oceny. Najnowsza wersja urządzenia pozwala również na pełną dowolność przy wyborze testów, które mają być zainstalowane na urządzeniu.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy dzięki czemu umożliwia:

  • ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania sie w szkole;
  • wdrożenie wczesnej terapii;
  • przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkól i przedszkoli
  • oraz medycznych do wdrożenia w skali masowej możliwości wczesnego, taniego i efektywnego wykrywania wad narządów zmysłów;
  • przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii;
  • tworzenie środowiskowych i/lub regionalnych programów powszechnej profilaktyki;

Pobierz ulotkę – Platformy Badań Zmysłów
LaptopPBZ