Platforma Badania Zmysłów sprawdzi słuch dzieci w Bangladeszu

W Bangladeszu 30 osób zostało przeszkolonych z obsługi Platformy Badania Zmysłów. Platforma posłuży do wykonania badań przesiewowych wśród dzieci w wieku szkolnym.

Program badań przesiewowych wdrożony zostanie w dwóch ośrodkach:  National Institute of ENT & Hospital i w Directorate General of Medical Service (DKMS). Szkolenia z zakresu wykonywania badań przesiewowych przeprowadził dr n. o zdr. Łukasz Bruski, Prezes CSiM Medincus. 

Platforma Badania Zmysłów to mobilne narzędzie pozwalające na przeprowadzenie badań przesiewowych słuchu w sposób atrakcyjny dla małych pacjentów. Dzięki platformie przeprowadzone zostaną takie badania jak audiometria czy test tonalny.