Targi Seniora w Krakowie

W dniach 27 i 28 września br. pracownicy Małopolskiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus po raz kolejny wykonywali badania słuchu w ramach 3 Targów Seniora w Krakowie. Uczestnicy Targów mogli również, na stoisku firmowym, zapoznać się z ofertą Medincusa w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem ze względu na dużą liczbę wystawców, bogatą ofertę i ciekawy program towarzyszący.

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus na Targach Seniora reprezentowali lek. med. Bogusław Barański (kierownik filii), Magdalena Olsza (technik medyczny), Karolina Larendowicz (rejestratorka), Joanna Dymarkowska i Magdalena Larendowicz (protetyk słuchu).